Khóa điện tử Baba 8112

6.384.000  5.320.000 

Giá trên chưa gồm chi phí lắp đặt
Khóa khách sạn loại phát hành
size nhỏ
thẻ từ
kháng khuẩn
chống rung lắc
Lưu ý :Cần có thêm thiết bị máy phát hành thẻ để sử dụng
Mỗi thiết bị phát hành thẻ có thể sử dụng cho nhiều khóa
Xem chi tiết sản phẩm: tại đây